Tema

Arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere

Relaterte emner

Innsynsrett

Tillitsvalgte hos hovedleverandør har såkalt innsynsrett. Innsynsretten gjennomføres ved at hovedleverandør, det vil si den tillitsvalgtes arbeidsgiver, etter begjæring fra den tillitsvalgte skal dokumentere at lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører er i overensstemmelse med gjeldende allmenngjøringsforskrifter. 
 
Det gir hovedleverandør en plikt til å samle inn opplysninger fra underleverandører om lønns- og arbeidsvilkår, og å formidle dem videre til tillitsvalgte i virksomheten, hvis de tillitsvalgte krever det.

Reglene for innsynsretten er regulert i forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, kapittel 3.