Tema

Arbeidsavtale

Relaterte emner

Lærlinger og lærekandidater

Elever i videregående skole som går yrkesfag vil ofte, som en del av fagopplæringen, være i en bedrift den siste tiden av utdanningen. Eleven blir da lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat i virksomheten.
 
En lærling er en person som har inngått lærekontrakt med sikte på fag- eller svenneprøve i fag med læretid som bestemt i forskrift. Praksisbrevkandidat er en som har inngått opplæringskontrakt med sikte på praksisbrevprøve. En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve.
Bedrifter hvor elevene har sin læreperiode kalles lærebedrifter. For å bli en lærebedrift må visse vilkår være oppfylt, se opplæringsloven § 4-3.
Lærlingen er arbeidstaker i bedriften, med de rettigheter og plikter det gir. Det betyr blant annet at lærlinger har en arbeidsavtale og omfattes av arbeidsmiljøloven.

Verdt å vite

  • For å kunne ta inn lærlinger, må virksomheten være godkjent som lærebedrift av fylkeskommunen.
  • Lærlinger er arbeidstakere i virksomheten.
  • Læreforholdet vil normalt opphøre når lærlingen avlegger og består fag- eller svenneprøve.