Tema

Arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere

Relaterte emner

Allmenngjøring av tariffavtaler

 

I allmenngjøring ligger det at Tariffnemnda vedtar at alle arbeidstakere som utfører slikt arbeid som avtalen gjelder, helt eller delvis skal omfattes av de bestemmelsene i avtalen som regulerer arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår.

Når en tariffavtale allmenngjøres, gjøres den gjeldende også for arbeidstakere som ikke er medlem av de aktuelle organisasjonene som er parter i avtalen. Det gjøres først og fremst for å sikre utenlandske arbeidstakere de samme vilkårene som norske arbeidstakere har krav på.

 
Ved å allmenngjøre tariffavtaler vil man også bidra til at utenlandske selskaper ikke underbyr norsk arbeidskraft. Det vil opprettholde norske lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakere, og skal bidra til å motvirke sosial dumping.