Tema

Arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere

Relaterte emner

Boikott

 
En fagforening som er part i avtalen og har innstillingsrett kan iverksette boikott som tar sikte på å fremtvinge at en arbeidsgiver oppfyller sine forpliktelser etter et vedtak om allmenngjøring. Det innebærer at det vil være tillatt å håndheve etterlevelse av Tariffnemndas vedtak med såkalt «håndhevingsboikott».

En slik «håndhevingsboikott» kan iverksettes uten hensyn til bestemmelsene om utilbørlighet og forholdsmessighet mellom mål og midler i boikottloven § 2 bokstav c, 2. og 3. alternativ.
Forbudet mot å iverksette boikott som vil skade vesentlige samfunnsinteresser må imidlertid opprettholdes, ifølge boikottloven § 2 bokstav c, 1. alternativ.