Tema

Arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere

Relaterte emner

Opplysningsplikt overfor nemnda

Etter pålegg fra Tariffnemnda plikter offentlige myndigheter, uten hinder av taushetsplikt, å gi alle opplysninger som de sitter inne med om lønns- og arbeidsvilkår, og som nemnda mener det er nødvendig å få kjennskap til som ledd i forberedelsen av sine saker.
 
Opplysningsplikten gjelder også arbeidsgiver, den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten, virksomhetens arbeidstakere og enhver annen som er knyttet til virksomheten.