Tema

Arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere

Relaterte emner

Hvor lenge er vedtaket gyldig?

Vedtak om allmenngjøring av en tariffavtale gjelder inntil Tariffnemnda fatter et nytt vedtak.

Når tariffavtalen blir revidert
Vedtaket opphører likevel å gjelde hvis partene i tariffavtalen ikke har krevd nytt vedtak innen 1 måned etter at tariffavtalen ble avløst av en ny avtale.
Bestemmelsen innebærer at om partene etter en tariffrevisjon fortsatt ønsker en allmenngjøring av tariffavtalen, må de sende krav om det til Tariffnemnda. I kravet skal det stå hvilke endringer som er gjort i den nye tariffavtalen i forhold til den gamle.

Hvis det bare er snakk om små endringer i tariffavtalen, kan nemnda foreta en forenklet behandling og vedta ny allmenngjøring. Har det skjedd større endringer, må saken behandles grundigere før vedtaket fattes.