Tema

Arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere

Relaterte emner

Tariffnemnda

Tariffnemnda kan vedta at en landsomfattende tariffavtale helt eller delvis skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art avtalen omfatter. 

Nemnda er et uavhengig offentlig organ, og kan ikke instrueres til å fatte bestemte vedtak. 

 
Tariffnemnda oppnevnes av Regjeringen i Statsråd. Den består av en leder og fire andre medlemmer som oppnevnes for tre år om gangen.