Tema

Arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere

Relaterte emner

Formålet med allmenngjøringsloven

Formålet med loven om allmenngjøring av tariffavtaler er todelt. Loven skal
  • sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkårene norske arbeidstakere har
  • hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet
For å oppnå formålet kan deler av tariffavtaler i en bestemt sektor eller bransje gjøres til standard for alle som jobber der. Det er de bestemmelsene som regulerer arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår som allmenngjøres, helt eller delvis.