Tema

Arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere

Relaterte emner

Saksbehandling

Tariffnemnda er et uavhengig offentlig organ. Det betyr at forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling i forvaltningssaker gjelder.
 
I lov om allmenngjøring av tariffavtaler er det også gitt en særregel til saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Det er gjort for å imøtekomme kravet om rask behandling. Bestemmelsen går ut på at opplysning av saken kan foregå i høringsmøter hvor de instanser, organisasjoner og lignende som har særlige interesser i saken gis anledning til å uttale seg.