Kan en lærling (ungdom) arbeide skift om natten?

 
Det følger av arbeidsmiljøloven § 11-3 (2) at ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig (= ferdig med 10 årig grunnskole) skal ha en arbeidsfri periode på minst 8 timer som omfatter tiden mellom kl. 23:00 – 06.00. Arbeid mellom kl. 21:00 og 23:00 er nattarbeid og ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig eller det er et særlig og tidsavgrenset behov for nattarbeid.
 
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning har et eget kapittel 12 om Arbeid av barn og ungdom. Vilkår for å sette ungdom til arbeid om natten reguleres i § 12-9.  

For de som er fylt 18 år vil arbeidsmiljøloven gjelde som for andre arbeidstakere, noe som betyr at de ikke kommer inn under bestemmelsene i lovens kapittel 11.    

 

Relaterte tema