Har lærlinger krav på full lønn ved deltakelse på kurs?

Lærlingen er arbeidstaker i bedriften og har en arbeidsavtale som regulerer arbeidstid og lønn. 
 
Lærlingens lønnsbetingelser vil ofte også suppleres med bestemmelser i tariffavtalen for faget. Man bør derfor se på tariffavtalen eller den enkeltes individuelle arbeidsavtale for å finne svar på om man har krav på lønn i slike situajsoner.

Ved tvil kan opplæringskontoret for det aktuelle yrkesfag kontaktes.