Kan man innføre plikttjeneste for lærlinger etter fullført fagbrev?

 
Når man tar inn lærlinger i en virksomhet inngås en lærekontrakt som gjelder for den aktuelle perioden. Når lærlingen har bestått fagprøven, opphører lærlingens forpliktelser overfor virksomheten, og motsatt, ifølge opplæringslova § 4-2.
 
Blir ansettelsesforholdet forlenget, skal det skrives en ordinær skriftlig arbeidskontrakt, ifølge arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6. Ønsker man å innføre et pliktår, betyr det at man må ansette vedkommende midlertidig. Da må vilkårene for midlertidig ansettelse være oppfylt, se arbeidsmiljøloven § 14-9.