Kan en lærling bli tatt ut i streik?

 
Utgangspunktet er at en lærling er arbeidstaker i virksomheten med de rettigheter og plikter som følger av lover og eventuelle tariffavtaler. Adgangen til streik og reglene for det er som oftest regulert i tariffavtaler.