Tema

Lærlinger og lærekandidater

Relaterte emner

Lærekontrakt og opplæringskontrakt

Det skal inngås skriftlig lærekontrakt eller opplæringskontrakt mellom lærlingen/praksisbrevkandidaten/lærekandidaten og lærebedriften. Kontrakten skal opprettes ved læreforholdets begynnelse.
 
Av kontrakten skal det fremgå hvem som har ansvaret for de ulike delene av opplæringen etter den fastsatte læreplanen.
 
Kontrakten må godkjennes av fylkeskommunen for å være gyldig. I tillegg skal kontrakten vise til den eller de arbeidsavtalene som lærlingen, praksisbrevkandidaten eller lærekandidaten har.

Det er ikke nødvendig med samtykke fra verge ved inngåelse av lærekontrakt eller opplæringskontrakt.