Hva hvis det ikke er inngått skriftlig arbeidsavtale?

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, ifølge arbeidsmiljøloven § 14-5 (1).
 
Er ikke arbeidsavtalen inngått skriftlig, vil den likevel være gyldig. Utgangspunktet om at muntlige avtale er like bindende som skriftlige gjelder også for arbeidsavtaler. Men det kan være vanskelig å bevise at det er inngått en avtale, og hva som faktisk ble avtalt, hvis man ikke har en skriftlig avtale å vise til.
 
Som hovedregel er det arbeidsgiver som har risikoen for mangelfullt innhold og manglende klargjøring av arbeidsforholdet.