Er ansettelsesavtale og arbeidsavtale det samme?

Om man bruker ordet ansettelsesavtale eller arbeidsavtale er uten betydning. Det er i innholdet som er avgjørende, ikke hva man kaller avtalen.  
 
Begrepene arbeidskontrakt og ansettelseskontrakt blir også brukt.