Hva menes med endringsoppsigelse?

En endringsoppsigelse er en oppsigelse av arbeidsavtalen sammen med tilbud om ny arbeidsavtale på endrede vilkår.

Endringsoppsigelse blir ofte benyttet om de tilfellene hvor arbeidsgiver har behov for endringer i arbeidsavtalen/arbeidsforholdet, men endringen(e) ikke ligger innenfor styringsretten. 

 
En endringsoppsigelse er i realiteten en oppsigelse (en endring som går ut over arbeidsavtalens rammer) og det stilles samme krav til saksbehandlingen som ved oppsigelse. Oppsigelsesfristene som er avtalt vil gjelde og oppsigelsen må være saklig begrunnet.
 
Ved en endringsoppsigelse må man følge de samme saksbehandlingskravene/vilkårene som ved en ”ordinær” oppsigelse. Men til forskjell fra en «ordinær» oppsigelse blir vedkommende altså tilbudt fortsatt ansettelse på nye vilkår, for eksempel andre arbeidsoppgaver.