Kan jeg bruke egenmelding i prøvetiden?

For å kunne bruke egenmelding må du ha vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 2 måneder, ifølge folketrygdloven § 8-24.
 
Etter 2 måneders ansettelse kan du altså bruke egenmelding, selv om prøvetiden ikke er over.