Tema

Fortrinnsrett

Relaterte emner

Deltidsansatt

 
Med deltidsansatt menes her en person som har avtalt arbeidstid som er lavere enn normal arbeidstid i vedkommende yrke, faggruppe eller bransje. Hva som er normal arbeidstid kan enten følge av arbeidsmiljøloven § 10-4, praksis eller tariffavtaler.