Kan vi avtale fritt hvor høy lønnen skal være?

Hvor høy lønnen skal være er i praksis en forhandlingssak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Men partene står ikke helt fritt til å avtale størrelsen på lønnen.

Det er vanlig å finne bestemmelser om størrelse på og regulering av lønn i tariffavtaler.

Likelønn
Ifølge likestillings- og diskrimineringsloven skal lønn fastsettes på samme måte for kvinner som for menn. Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Det skal legges vekt på nødvendig kompetanse, anstrengelse, ansvar og arbeidsforhold når man avgjør om arbeidet har lik verdi.

En arbeidstaker som mistenker at han eller hun er diskriminert lønnsmessig, kan kreve at arbeidsgiver opplyser skriftlig om lønnsnivå og kriteriene for hvordan lønnen fastsettes for den eller de arbeidstakeren sammenligner seg med.

Minstelønn
I noen bransjer er det bestemt i forskrift hvor høy lønn arbeidstaker minst skal ha. Minstelønnssatser fastsatt i medhold av allmenngjøringsloven får betydning også for virksomheter der det ikke er inngått noen tariffavtale. Det er Tariffnemnda som på den måten gjør alle eller deler av lønns- og arbeidsvilkårene i en tariffavtale til standard for alle som jobber i bransjen.