Tema

Ansettelse

Relaterte emner

Sjekkpunkter ved ansettelse

Arbeidsgivere har et selvstendig ansvar for å påse at alle ansatte har rett til å arbeide i Norge.
 
1. Oppholdstillatelse
 • Arbeidsgiver må påse at arbeidstakere har arbeids- eller oppholdstillatelse eller at de har fått en bekreftelse fra politiet på at de kan jobbe (tidlig arbeidsstart).
 • Vilkår og framgangsmåte varierer etter hvor arbeidstakeren kommer fra.
2. Lønns- og arbeidsvikår
 • Alle utenlandske arbeidstakere skal ha tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidstakere. 
 • Det er i utgangspunktet arbeidsgiver som er ansvarlig for like lønns- og arbeidsvilkår for alle.
3. Registrering
 • Alle arbeidstakere må meldes inn i AA-registeret når de skal arbeide i mer enn 7 dager.
4. Skattekort
 • Alle arbeidstakere må ha skattekort. Alle som skal ha skattekort må møte opp personlig ved aktuelt skattekontor.
 • For sokkelarbeidere må eget skjema leveres inn til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU), som leverer ut skattekort for disse arbeidstakerne.
5. Melding til SFU
 • Gir en norsk virksomhet oppdrag til en utenlandsk virksomhet, må det rapporteres til SFU.
6. Trygdeytelser
 • Alle som arbeider i Norge er som utgangspunkt pliktig medlem i folketrygden fra første arbeidsdag.
 • Arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift for alle utenlandske arbeidstakere.
7. Fornyelse av tillatelse
 • Oppholdstillatelsen til borgere utenfor EØS-området må normalt fornyes innen en måned før tillatelsen går ut.
8. Avslutning av arbeidsforholdet