Tema

Prosessen ved ansettelse

Relaterte emner

Politiattest

Vandelskontroll i form av en politiattest skal hindre at personer får en stilling han eller hun er uegnet for.

I mange yrker kreves det at søker leverer en politiattest. Et eksempel er helsepersonell som skal yte helse- og omsorgstjenester til barn eller til personer med utviklingshemming, ifølge helsepersonelloven § 20 a. Politiloven § 18 krever at den som skal ansettes i politi- og lensmannsetaten skal legge fram en uttømmende og utvidet politiattest. 

En vandelskontroll i form av en politiattest kan bare kreves når den har hjemmel i lov, eller i forskrift gitt i medhold av lov.