Tema

Prosessen ved ansettelse

Relaterte emner

Arbeidsgivers frie valg

Arbeidsgiver står i de fleste tilfellene fritt med hensyn til om det skal ansettes nye medarbeidere og hvem som eventuelt skal ansettes.

Det betyr at arbeidsgiver fritt kan ansette den han eller hun foretrekker til stillingen. 

Visse grenser for arbeidsgivers valgrett finnes likevel:
  • Arbeidsgiver må ikke ansette noen i strid med diskrimineringsforbudet.
  • Arbeidsgiver må ta hensyn til arbeidstaker som har fortrinnsrett til ny stilling. Deltidsansatte har fortrinnsrett til å få utvidet sin stilling før det eventuelt ansettes nye medarbeidere.
  • Arbeidsgiver må forholde seg til begrensningene som gjelder ved ansettelse av barn og ungdom.