Tema

Ansettelse

Relaterte emner

Ulovlig midlertidig ansettelse – tvist

Har virksomheten ansatt arbeidstaker i midlertidig stilling uten at kravene til midlertidig stilling er oppfylt, vil arbeidstaker i utgangspunktet ha krav på fast ansettelse. Arbeidsforholdet vil da fortsette hvis arbeidstaker krever det. Hvis arbeidsgiver ikke er enig i at arbeidsforholdet skal fortsette, må arbeidstaker reise sak for domstolene for å få avgjort spørsmålet om den midlertidige ansettelsen er lovlig. 

Selv om den midlertidige ansettelsen er eller var ulovlig, kan retten i unntakstilfelle unnlate å gi dom på fast ansettelse hvis arbeidsgiver legger ned påstand om det. Forutsetningen er at det etter en avveining av partenes interesser er åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter. 

Er eller var den midlertidige ansettelsen ulovlig, kan arbeidstaker også kreve erstatning for økonomisk eller ikke-økonomisk tap (oppreisning).