Tema

Ansettelse

Relaterte emner

Skatt og trygdeytelser

Skattekort og bankkonto
Alle arbeidstakere som arbeider i Norge må ha skattekort. Har arbeidstaker utenlandsk arbeidsgiver, vil Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) sende ut skattekort til arbeidsgiveren. Har arbeidstaker norsk arbeidsgiver, må vedkommende selv møte opp på skattekontoret og legitimere seg (ID-kontroll) for å få skattekort. Kortet må leveres til arbeidsgiver. Alle arbeidstakere i Norge plikter også å levere selvangivelse.
 
Arbeidsgiver må få skattekort og bankkonto innlevert før utbetaling av lønn. Er ikke skattekort mottatt, skal arbeidsgiver trekke 50 % av lønnen i skatt.
 
Melding til SFU

Norske og utenlandske næringsdrivende og det offentlige skal gi opplysninger til SFU om alle oppdrag og underoppdrag som er gitt til et selskap som er hjemmehørende i utlandet, eller til en person som er bosatt i utlandet, når oppdraget utføres på

  • et sted for bygge- og monteringsvirksomhet i Norge
  • et sted som står under oppdragsgivers kontroll i Norge
  • på den norske kontinentalsokkel
Trygd
Utenlandske arbeidstakere skal som hovedregel være medlem av den norske folketrygden fra første arbeidsdag. Arbeidsgiver må dermed betale arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse arbeidstakeren får utbetalt.
 
Unntak fra medlemskap i folketrygden gjelder hvis arbeidstakeren
  • ikke bor i Norge og arbeider i to eller flere land, eller
  • er sendt ut fra den virksomheten vedkommende vanligvis arbeider for, for å arbeide i Norge i inntil ett år for denne virksomhetens regning.
Vil unntaket fra innmelding i folketrygden gjøres gjeldende, må enten arbeidsgiver eller arbeidstaker skaffe EØS-blankett E 101 som en bekreftelse på at arbeidstakeren er unntatt norsk trygd.

Blanketten fås ved henvendelse til NAV. Arbeidsgiver er i slike tilfeller ikke pliktig å betale arbeidsgiveravgift for arbeidstakeren.