Tema

Midlertidig ansettelse

Relaterte emner

Deltaker i arbeidsmarkedstiltak

Deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten (NAV), kan ansettes midlertidig. Det gjelder både for ordinære arbeidstakere og for arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne, og kan gjelde avklaringstiltak, kvalifiserings- og arbeidstreningstiltak, samt sysselsettingstiltak.

Hvilke tiltak som omfattes av bestemmelsen fastsettes i forskrift til loven.