Tema

Ansettelse

Relaterte emner

3 års sammenhengende tjeneste

Har arbeidstaker vært knyttet til en virksomhet på midlertidig basis i mer enn tre år, vil han eller hun ha krav på fast ansettelse. Arbeidstaker får da samme stillingsvern som fast ansatte. 
 
Det er ansettelsesforholdet i virksomheten som skal danne utgangspunkt for beregning av tjenestetiden. Påfølgende midlertidige ansettelser skal vurderes samlet. 

Kravet til sammenheng
At tjenesten skal være sammenhengende betyr at ansettelsesforholdet skal være uavbrutt. Mindre avbrudd mellom to ansettelsesforhold vil kunne tolereres, hvis avbruddet kan begrunnes og en totalvurdering av ansettelsesforholdet tilsier det.

Når ansettelsestiden skal beregnes, skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær, forutsatt at fraværet er rettmessig. 

 
Innholdet i stillingen
Har arbeidstaker krav på fast stilling, må det nærmere innholdet i stillingen vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Har størrelsen på stillingen variert, antas det at det må legges til grunn en gjennomsnittsberegning. 

Verdt å vite

  • Tre-årsregelen gjelder ikke for arbeidstaker som er i praksisarbeid, er deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV eller er midlertidig ansatt innen den organiserte idretten.