Tema

Ansettelse

Relaterte emner

«Fri bevegelighet»

Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av EUs indre marked, hvor retten til fri bevegelighet av blant annet arbeidskraft er en grunnleggende rettighet. 

Fri bevegelighet av personer, skal sikre alle borgere som er omfattet av samarbeidet rett til å bosette seg, arbeide, starte bedrift og pensjonere seg i de øvrige landene. Felles regelverk på dette området har som mål å fjerne hindringer som reduserer fri bevegelighet av personer, og å hindre diskriminering av blant annet arbeidstakere og arbeidsledige, innenfor de ulike landene i det indre markedet.