Tema

Ansettelse

Relaterte emner

Tidlig arbeidsstart

Ordningen som kalles tidlig arbeidsstart gir arbeidsinnvandrere fra land utenfor EU/EØS mulighet til å starte i arbeidet før det er fattet vedtak om oppholdstillatelse. Man får da en bekreftelse fra politiet på at man kan jobbe, i påvente av en oppholdstillatelse. 

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan søke om tidlig arbeidsstart. Søker arbeidsgiver, stilles det krav om fullmakt fra arbeidstaker.