Tema

Ansettelse

Relaterte emner

Oppholdstillatelse

For å jobbe i Norge må man ha en oppholdstillatelse eller oppholdstillatelse for arbeid. 

Nordiske statsborgere
Nordiske statsborgere har oppholdstillatelse i kraft av sitt statsborgerskap til ett av disse landene. Nordiske statsborgere har altså rett til å bo, studere og arbeide i et annet nordisk land uten særskilt oppholdstillatelse.

 
EU/EØS-borgere
Alle EU/EØS-borgere har rett til å være arbeidstaker i Norge og kan begynne å jobbe med en gang man kommer til landet. Skal oppholdet vare mer enn 3 måneder, skal man registrere seg hos politiet innen 3 måneder. 
  
Borgere utenfor EU/EØS
Personer fra land utenfor EU/EØS – området må vanligvis ha oppholdsstillatelse for å arbeide i Norge. Som hovedregel må han eller hun først skaffe seg jobb, og deretter søke om oppholdstillatelse for arbeid. Personer som har fått bekreftelse fra politiet om tidlig arbeidsstart, kan likevel begynne å jobbe før søknaden om oppholdstillatelse er behandlet. 
 
En arbeidsgiver kan søke om oppholdstillatelse på vegne av utenlandske arbeidstakere, forutsatt arbeidsgiver har fått en skriftlig fullmakt fra den personen det gjelder. 

 

Verdt å vite

  • Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA) gir veiledning til utenlandske arbeidstakere, og hjelper blant annet med registreringsbevis, søknad om oppholdstillatelse og ID-nummer.
  • Begrepet «arbeidstillatelse» er erstattet med oppholdstillatelse/oppholdstillatelse for arbeid.