Kan arbeidsgiver spørre meg hvilket politisk parti jeg stemmer på?

Arbeidsgiver kan ikke i forbindelse med utlysningen av en stilling eller på annen måte be om at søkerne skal gi opplysninger om hvordan de stiller seg til politiske spørsmål, se arbeidsmiljøloven § 13-4 (1). Arbeidsgiver har heller ikke lov til å innhente slike opplysninger på annen måte.
 
I visse situasjoner er innhenting av opplysninger om politisk standpunkt likevel lovlig. Det kan være tilfelle når det er begrunnet i stillingens karakter eller det inngår i formålet for den aktuelle virksomheten å fremme bestemte politiske syn, og stillingen vil ha betydning for gjennomføringen av formålet. Et eksempel er at det skal ansettes redaksjonelle medarbeidere i en politisk orientert avis.