Kan arbeidsgiver kreve en personlighetstest i forbindelse med intervjuet?

Arbeidsgiver kan gjennomføre en personlighetstest av arbeidssøkere, og det er spesielt vanlig ved bruk av rekrutteringsfirma som har spesialisert seg på å tolke resultatet av slike tester. Søker kan ikke motsette seg å gjennomføre en slik test hvis arbeidsgiver krever det i forbindelse med intervju.
Opplysninger om søker som innhentes i forbindelse med slike tester skal behandles i tråd reglene om personvern og personopplysningsvern.