Skal arbeidsgiver betale meg feriepenger av sykepengene?

Svaret avhenger av hvem som dekket sykepengene i den perioden du var syk.

Arbeidsgiver betaler sykepenger i arbeidsgiverperioden. For denne perioden skal det beregnes feriepenger som om det var betalt ut ordinær lønn.

 
Etter arbeidsgiverperioden overtar NAV ansvaret for å betale sykepenger. Ifølge folketrygdloven skal det beregnes feriepenger av inntil 48 sykepengedager per år.
Arbeidsgiver forskutterer sykepengene
Betaler arbeidsgiver ut vanlig lønn under sykdom, har ikke arbeidstaker krav på at det beregnes feriepenger ut over de 48 dagene en har krav på etter loven. I mange arbeidsforhold ser en at arbeidsgiver likevel beregner feriepenger på vanlig måte i slike tilfeller. Det vil da fremgå enten av lokal avtale eller tariffavtale.