Tema

Feriepenger

Relaterte emner

Utbetaling av feriepenger ved streik

I forbindelse med en lovlig streik kan arbeidstaker kreve å avvikle ferien som normalt. Arbeidsgiver kan ikke endre ferien på grunn av streiken.

Dermed skal arbeidstaker også ha feriepengene utbetalt. Unnlater arbeidsgiver å betale ut feriepengene, regnes ikke ferien for å være avviklet.