Tema

Feriepenger

Relaterte emner

Feriepenger av sykepenger i arbeidsgiverperioden

Sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden regnes som arbeidsvederlag. Arbeidstaker tjener altså opp feriepenger som vanlig i arbeidsgiverperioden.

Det samme gjelder omsorgspenger for inntil 10 dager som er betalt av arbeidsgiver ved barns sykdom.