Tema

Feriepenger

Relaterte emner

Feriepenger når arbeidstaker slutter

Opphører arbeidsforholdet, skal alle opptjente feriepenger betales ut siste vanlige lønningsdag før arbeidstaker fratrer.
Den delen av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunktet, kan betales ut i forbindelse med den avsluttende lønnsutbetalingen.

Partene kan avtale et senere utbetalingstidspunkt, for eksempel etter årsskiftet.