Tema

Feriepenger

Relaterte emner

Feriepenger ved militærtjeneste

En arbeidstaker som har jobbet minst 3 måneder hos arbeidsgiver, tjener opp rett til feriepenger hos arbeidsgiveren i opptil 3 måneder til sammen hvert år, under ulønnet fravær på grunn av

  • pliktig militærtjeneste
  • pliktig tjeneste i Sivilforsvaret eller Heimevernet
Feriepengene beregnes på grunnlag av det sykepengegrunnlaget arbeidstaker har etter folketrygdens bestemmelser den dagen permisjonen starter.

Arbeidstaker som ikke har vært i arbeid i virksomheten etter fraværet kan ikke kreve feriepenger, med mindre uteblivelsen skyldes arbeidsgivers oppsigelse eller helsemessige årsaker.