Når skal feriepengene utbetales?

 
Det avhenger av hvilken praksis virksomheten følger for utbetaling av feriepenger.
 
Ferielovens normalordning er at feriepenger betales ut når ferien faktisk avvikles, ifølge ferieloven § 11. Det vil si at lønnen stoppes når arbeidstaker tar ferie, og at arbeidstaker får feriepenger for feriedagene.

Det er ikke adgang til å inngå individuell avtale om et annet utbetalingstidspunkt, men lovens ordning kan fravikes ved tariffavtale.

 
Med grunnlag i tariffavtale er det mange virksomheter som betaler ut feriepengene samlet for alle arbeidstakerne, for eksempel i mai eller juni, uavhengig av den enkeltes ferietidspunkt. Samtidig som feriepengene betales ut, trekker man arbeidstakerne i lønn tilsvarende lengden på ferien.
Når arbeidstaker først har ferie på et senere tidspunkt, utbetales vanlig lønn i forbindelse med denne ferien.