Kan arbeidstaker som slutter kreve feriepenger utbetalt neste kalenderår?

Når arbeidsforholdet opphører, skal alle opptjente feriepenger betales ut siste vanlige lønningsdag før arbeidstaker fratrer, ifølge ferieloven § 11 nr. 3. Den delen av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunktet, kan betales ut i forbindelse med den avsluttende lønnsutbetalingen.
 
Loven sier altså at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før fratredelsen. Men det er ikke noe i veien for at utbetalingen først skjer året etter, hvis arbeidstaker ber om det. Det er opp til den enkelte virksomhet om de ønsker å gå inn på en slik avtale. Arbeidstaker har ikke krav på at utbetalingen blir utsatt.