Tema

Lønn

Relaterte emner

Lønn for lovbestemte helligdager

Det er ikke lovfestet at arbeidstaker har krav på lønn for lovbestemte helligdager hvis han har fri disse dagene, i motsetning til hva som gjelder for de offentlige høytidsdagene 1. mai og 17. mai.
 
For arbeidstakere som er lønnet på månedsbasis blir det i praksis gitt lønn også for disse dagene, siden det ikke er vanlig å gjøre fratrekk i lønnen for slik fri.

Timelønnede vil i utgangspunktet ikke har rett til lønn for slike dager. Det er likevel mange virksomheter som har inngått avtale om lønnsutbetaling også for slike helligdager.

 
Hvor mye arbeidstakere som jobber på lovfestede helligdager har krav på i lønn, er ikke lovregulert. Det vil som regel være regulert i tariffavtale eller annen avtale mellom partene.