Tema

Ferie

Relaterte emner

Helligdager og offentlige høytidsdager er ikke ferie

 
Søndag, andre lovbestemte helligdager og offentlige høytidsdager regnes ikke som virkedag i ferieloven.

Skal ikke regnes som ferie
Det betyr at de ikke skal regnes med i arbeidstakers ferie. Det gjelder også når slike dager inngår som arbeidsdager i skift- eller turnusordninger.
Tar arbeidstaker ferie i påskeuken, utgjør det 4 virkedager ferie, nemlig mandag, tirsdag, onsdag og lørdag. Skjærtorsdag og langfredag regnes ikke som feriedager etter bestemmelsen.

Lovbestemt helligdag

 • søndag
 • 1. nyttårsdag
 • skjærtorsdag
 • langfredag
 • 1. og 2. påskedag
 • Kristi himmelfartsdag
 • 1. og 2. pinsedag
 • 1. og 2. juledag

Offentlig høytidsdag

 • 1. mai
 • 17. mai

Arbeidstaker har altså i utgangspunktet krav på fri disse dagene uten at det regnes som ferie. 
For 1. mai og 17. mai er det lovbestemt at det skal betales lønn.

 

Verdt å vite 

 • Begrepet helgedag i arbeidsmiljøloven er en samlebetegnelse på helligdag og offentlig høytidsdag. Det går fram av forarbeidene til loven.
 • Les mer om arbeidstid dagen før en helgedag.