Tema

Ferieavvikling

Relaterte emner

Fridager i løpet av ferieperioden

Arbeidstakere som går skift eller turnus vil ha innlagt en del fridager i løpet av arbeidsperioden. Slike fridager regnes med blant feriedagene hvis de kommer inn under virkedagsbegrepet.
Helligdager og offentlige høytidsdager skal ikke regnes som ferie.
 

Eksempel

En arbeidstaker jobber 2 dager i uke 29, 4 dager i uke 30 og 3 dager i uke 31.
Hun blir så satt opp på ferie fra og med mandag i uke 29, og skal ha 3 uker ferie.
Hvor lenge vil så ferien vare? Ved utløpet av den 31. uken vil arbeidstaker bare ha hatt fri 9 arbeidsdager, betyr det at hun har rett på ekstra feriedager? Svaret er nei. Tar vi hensyn til regelen om at fridager som faller på virkedager i ferietiden også skal regnes som ferie, vil arbeidstaker ved utløpet av den 31. uken ha avviklet 3 uker ferie.