Tema

Ferieavvikling

Relaterte emner

Ferie under førstegangstjenesten

Arbeidsgiver kan legge ferie for ett år til den perioden arbeidstaker utfører førstegangstjeneste i Forsvaret. Forutsetningen er at arbeidsgiver følger de bestemmelsene som ellers gjelder når ferien fastsettes.

Selv om tjenesten varer lenger enn ett år, kan ikke arbeidsgiver legge ferien til tjenestetiden fullt ut i to eller flere år. Lovens regel er begrenset til ett år.

Reglene kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker i tariffavtale eller annen forhåndsavtale.