Tema

Ferie

Relaterte emner

Ferieavvikling

Hvor mange feriedager har en deltidsansatt krav på i løpet av en ferieuke? Bruker jeg av ferien på helligdager? Det er spørsmål som ofte oppstår i forbindelse med ferieavvikling. 
 
Blir ferien ødelagt på grunn av egen arbeidsuførhet, kan arbeidstaker på nærmere vilkår kreve at den blir utsatt til et senere tidspunkt i ferieåret.
 
I utgangspunktet skal en oppsigelse ikke påvirke ferieavviklingen, men det er noen unntak. Ferieloven har også bestemmelser om ferieavvikling under streik og under avtjening av verneplikt eller repetisjonsøvelse.
 
Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger.

Verdt å vite

  • Arbeidstaker har plikt til å avvikle lovfestet ferie og arbeidsgiver skal påse at det blir gjort.
  • Arbeidstakere med redusert stillingsandel «bruker» feriedager også når en har ferie på dager en uansett ikke skulle vært på jobb.
  • Hvis du blir syk i løpet av ferien og har legeerklæring, kan du kreve å få utsatt de feriedagene du var syk.