Tema

Ferie

Relaterte emner

Ferie under en lovlig streik

Arbeidstaker kan kreve å ta ferie som planlagt.

Lovlig streik gir ikke arbeidsgiver rett til ensidig å bestemme når ferien skal tas ut. Her som ellers må arbeidsgiver følge de reglene som gjelder om forhåndsdrøfting, varsel og lignende. Arbeidsgiver kan heller ikke endre allerede fastsatt ferie på grunn av lovlig streik.

Reglene gjelder både under streik og lockout, og enten ferietidspunktet er avgjort før eller etter at plassene er fratrådt i forbindelse med arbeidskamp.

Feriepenger
Feriepenger skal betales ut på vanlig måte til arbeidstaker som har fratrådt i forbindelse med streik eller lockout, når ferien er bestemt i samsvar med loven enten før eller under arbeidskampen.

Betaler ikke arbeidsgiver ut feriepenger slik ferieloven krever, regnes ikke ferien for å være avviklet.

Kan fravikes ved tariffavtale
Reglene ferie i forbindelse med streik kan fravikes ved tariffavtale.