Tema

Tidspunkt for ferie

Relaterte emner

Reglenes fravikelighet

Bestemmelsene om ferieavvikling i oppsigelsestid kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker ved avtale før etter at oppsigelsen har skjedd.
Avtale til skade for arbeidstaker, etter at oppsigelse har skjedd, må her som ellers være skriftlig for at arbeidsgiver skal kunne påberope seg den overfor arbeidstaker.