Tema

Tidspunkt for ferie

Relaterte emner

Syk før ferien

Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret.
Nærmere om retten til å utsette ferien
 • Retten til å utsette ferien gjelder enten arbeidstaker skal ta all ferien sin, eller bare deler av den.
 • Retten til ny ferie gjelder bare ved arbeidstakers egen sykdom, ikke ved små barns sykdom eller lignende.
 • Det er opp til arbeidstaker om han vil kreve å få ferien utsatt på grunn av sykdommen. Setter ikke arbeidstaker frem noe slikt krav, må ferien anses for avviklet til tross for at arbeidstakeren var syk.
 • Krav om utsettelse må settes fram senest siste arbeidsdag arbeidstakeren skulle hatt før ferien.
 • Arbeidstaker må være helt arbeidsufør.
 • Arbeidstaker må kunne legge frem dokumentasjon i form av legeerklæring/sykmelding på at han er arbeidsufør.
 • Når hele ferien er utsatt, skal arbeidstaker møte på jobb dersom han likevel blir frisk i løpet av perioden han skulle hatt ferie.
 • At bedriften avvikler fellesferie vil ikke ha betydning for arbeidstakers rett til å få ferien utsatt, hvis han blir helt arbeidsufør før ferien begynner.
 • Arbeidstaker som på grunn av sykdom ikke får avviklet ferien innen utløpet av ferieåret kan kreve å få overført inntil 2 uker(12 virkedager) ferie til neste ferieår.
 • Bestemmelsene om utsatt ferie ved sykdom i ferietiden kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker ved tariffavtale eller annen forhåndsavtale. Derimot kan det fritt inngås avtaler som stiller arbeidstaker gunstigere enn bestemmelsene i loven.
 • Gjelder det hovedferieperioden, kan ikke arbeidstaker kreve å få utsatt ferien til senere i denne perioden. Ferien må da tas ut etter 30. september.