Tema

Ferie

Relaterte emner

Reglene kan fravikes ved avtale/tariffavtale

Bestemmelsene i ferieloven om hvordan ferien skal fastsettes kan fravikes ved tariffavtale eller annen avtale.

Overføre ferie
Begrensningen på hvor mange virkedager ferie som kan overføres til neste ferieår kan ikke fravikes ved avtale. Det vil med andre ord ikke kunne avtales å overføre flere enn 12 virkedager av den lovbestemte ferien. 

Krav til avtalen
Avtale som avviker fra ferieloven kan inngås både skriftlig og muntlig. Er avtalen mindre gunstig for arbeidstaker enn det lovens regler legger opp til, må den inngås skriftlig for å kunne påberopes av arbeidsgiver.