Tema

Ferieavvikling

Relaterte emner

Plikt til å ta full ferie

Arbeidstaker har plikt til å ta ferie. Etter ferieloven har arbeidsgiver ansvar for at arbeidstakerne faktisk avvikler ferien sin. Det betyr at arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker å avvikle ferie. Arbeidsgiver skal sørge for at ferie ikke blir overført automatisk i virksomheten.
En arbeidstaker som ikke følger arbeidsgivers påbud om å ta ferie, men møter på jobb de dagene som er satt av til ferie, kan risikere at det ikke blir betalt lønn. I tillegg kan andre sanksjoner som gjelder brudd på lydighetsplikten bli aktuelle.

Arbeidstaker kan ha rett til å motsette seg å avvikle ferie når han eller hun ikke har tjent opp full rett til feriepenger eller på annen måte vil tape penger på å ta ferie.