Tema

Ferieavvikling

Relaterte emner

Deltid og ferie

Utgangspunktet etter ferieloven er at arbeidstaker skal ha ferie i 4 uker + 1 feriedag.
Avvikles ferieukene i sammenheng, byr ikke det på problemer, heller ikke for dem som jobber deltid. En deltidsansatt vil altså ha rett på ferie i til sammen 4 uker enten han jobber 3 eller 2 dager i uken. I praksis betyr det at en deltidsansatt som jobber 3 dager per uke ikke vil ha flere enn ca. 12 arbeidsdager ferie per år, siden det kun er så mange arbeidsdager som faller innenfor ferieperioden på 25 virkedager.

Når ferien deles opp
Problemet oppstår når ferien deles opp. Tar arbeidstaker en og en feriedag, blir spørsmålet hvor mange feriedager han har rett på. For arbeidstakere over 60 år er det lovregulert, men ikke for andre arbeidstakere. Utgangspunktet må likevel være at den deltidsansatte har rett på så mange fridager som han normalt ville jobbet hvis han hadde gått på arbeid.
 

Eksempler

En deltidsansatt jobber 3 dager i uken; mandag, onsdag og fredag. Bedriften har 5 dagers uke. Nå ønsker hun å ta en uke fri, og argumenterer for at hun da bare bruker 3 feriedager. Men etter ferielovens system bruker hun en hel ferieuke, det vil si 5 feriedager.

En deltidsansatt vil ta den 4. ferieuka som enkeltstående fridager. Han jobber 3 dager i uka. Hvor mange fridager har han da rett på?
Siden arbeidstakeren jobber 3 dager i uka, vil han få 3 fridager når han deler den 4. ferieuka opp i enkeltdager.